Politika privatnosti

autor Maja

Email adrese i lični podaci prikupljeni putem svih formulara na sajtu umetnostzivljenja.com ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.

Vaše priče
Tekstovi u kategoriji “Vaše priče” biće objavljeni isključivo nakon pristanka autora teksta, uz navođenje imena, prezimena i url adrese ličnog sajta autora ili njegovog profila na jednoj društvenoj mreži.